รับสมัครด่วน
Oct 20, 2021

วิศวกร

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ทำหน้าที่จัดเตรียม Standard Operation Procedure งานด้านวิศวกรรมอาคาร 2.จัดทำแผนงานบำรุงรักษาระบบทั้งหมดของอาคารที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำ TOR งานซ่อมแซม ปรับปรุง งานสร้างใหม่ 4.จัดทำราคากลางและเตรียมเอกสารสนับสนุน 5.ทำหน้าที่ฝึกสอน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับช่างอาคารและผู้เกี่ยวข้อง 6.งานส่งเสริมการประหยัดพลังงานหรือลดค่าใช้จ่าย 7.จัดทำแผนการจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 8.จัดทำงบประมาณ ด้านงานวิศวกรรมอาคาร 9.กำกับดูแลงานอื่นๆของอาคาร 10.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 30ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสื่อสาร
  3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
  4. มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสูงและงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคารไม่น้อยกว่า 7 ปี
  5. สามารถออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารได้
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ใช้โปรแกรมพื้นฐานโดยเฉพาะ Microsoft office, Auto cad
  7. มี Service mind
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - สมัครผ่าน E-Mail - สมัครผ่านทางไปรษณีย์
Contacts
ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Email : propertychula_35@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-218-3589
Location
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Directions
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.