May 18, 2021

International Sales Representative

pin locationLocation
pin location

Myanmar

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 positions
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนการปฏิบัติงานติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2.เพิ่มยอดขาย ปิดเป้าการขายให้ร้านค้า 3.นำเสนอขายสินค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งสินค้าใหม่เพิ่มเติม 4.รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ที่ดีเพิ่มในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 5.ติดต่อเจรจาต่อรองลูกค้า และเก็บเงินลูกค้า 6.เพิ่มข้อมูลลูกค้า ข้อมูลร้านค้าย่อย ลูกค้าช่วง หรือโครงการต่าง ๆ ข้อมูลทำเนียบผู้รับเหมาในท้องถิ่นลงใน Tablet 7.ประสานงานกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการเทคนิค เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขาย 8.รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาด สถานการณ์การแข่งขันในพื้นที่ 9.ติดตามการขายงานโครงการ 10.จัดอบรมพัฒนา พนักงานขายหน้าร้าน และร้านค้าช่วงในพื้นที่ 11.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ชาย /หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท บริหารธุรกิจ หรือทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ด้าน Internationalจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ แต่มีใจรักงานด้านการขายและบริการลูกค้า สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ ขยันอดทนต่องานหนัก
  4. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดและไหวพริบดี มีทักษะด้านการต่อรอง มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร
  5. มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างหรือใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย (พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม)
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint )ได้
  8. พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก
  9. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว
  10. มีผลสอบ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนน ขึ้นไป
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (งดให้บุคคลภายนอกเข้ามาที่บริษัทฯเนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19) ***ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถส่งประวัติการทำงาน เงินเดือนที่เคยได้รับ,เงินเดือนที่ต้องการ พร้อม Line IDและรูปถ่ายปัจจุบันไปตามรายละเอียดที่ลงไว้
Contacts
แผนกสรรหา (คุณเปิ้ล)
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 10 ซ.กรุงเทพกรีฑา 18
Thap Chang Saphan Sung Bangkok 10250
Tel. : 02-720-1000
Email : jorakay_120@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-720-1387
Location
Myanmar
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.