Sep 23, 2021

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำโรงงาน SCC นิคมสินสาคร)

pin location
pin location

Sinsakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary icon
salary icon10,000-13,000
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานขนย้ายสินค้า - ขนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บเข้าคลังสําเร็จรูปและสินค้าหรือพื้นที่ที่กําหนด - ขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าสําเร็จรูป และขนถ่ายสินค้าขึ้นรถส่งของ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในขับรถโฟล์คลิฟท์ ทั้งไฟฟ้าและน้ำมัน
  3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ชอบทํางานเป็นทีม
  4. หากมีใบรับรองผ่านการอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครด้วยตนเองที่โรงงาน (Walk in Application - ส่ง E-mail ให้เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างแต่ละสาขาโดยตรง
คุณทันต์ อุทุมพร,
กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
30/15 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทนสาคร 74000
: 034-452-452 ต่อ 6176
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon