JobThai
Nov 29, 2023

Technician Support

pin locationLocation
pin location

Bang Bua Thong, Nonthaburi

salary iconSalary
salary icon12,000-16,500 บาทหรือตามตกลงและความสามารถ (เสนอขายสินค้าได้รับคอมมิสชั่น 1.5-3%)
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ศึกษาการทำงานของสินค้าที่บริษัทขาย เพื่อให้สามารถบริการหลังการขาย ซ่อม สินค้า รวมถึง MA รายปี - ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายเพื่อกำหนดคิวเข้า บริการ โดยให้การงานบริการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - รับเรื่อง ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย เมื่อเกิดปัญหาหน้างานต่างและรายงานตรงต่อหัวหน้าฝ่ายถึงการให้บริการ - รับงานตามแนวทางที่หัวหน้าฝ่าย กำหนดแนวทางพร้อมแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น ให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว. - วางแผนงานบริการ วิเคราะห์หน้างาน พิจารณาถึงสิ่งที่ต้องเตรียมในงาน Service - เบิกอุปกรณ์ที่คาดว่าต้องใช้ในงาน Service และคืนอุปกรณ์ วันต่อวัน - รายงานสรุปงานบริการต่อหัวหน้าฝ่าย - เสนอแนวทางการให้บริการที่ดีขึ้น ให้ผู้บริหารพิจารณาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง.
Qualifications
  1. วางแผนการทำงานแบบเบ็ดเสร็จได้
  2. รู้ลำดับการทำงานก่อนหลัง
  3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จรุล่วง
  4. มีวาทศิลป์ ในการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย
  5. มีวิสัยทัศน์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  7. มีความรู้ทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
  8. หากมีประสบการณ์ ด้านAccess Control ระบบไม้กั้นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง(นัดล่วงหน้า) - ส่งใบสมัครผ่าน Jobthai.com - ส่งประวัติ ได้ที่ Email
Contacts
คุณพชรวัฒน์
บริษัท อีลิด เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
99/15 หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Tel. : 089-164-8636
Email : pacharawat@elid.com (Email for job application & inquiry)
Location
อยู่ในซอย กรมที่ดินบางบัวทอง ติดถนนตัดใหม่บางบัวทอง
Lahan Bang Bua Thong Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.