Nov 29, 2021

Insurance Specialist - Commercial (ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก)

pin locationLocation
pin location

Nakhon Sawan

salary iconSalary
salary iconรายได้รวม 30,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
•ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานขายในพื้นที่ที่กำหนดและผลักดันการขายผลิตภัณฑ์ •สามารถขับเคลื่อน และส่งเสริมการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายต่างๆ เช่น ช่องทางการขายผ่านธนาคาร เป็นต้น •สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับผู้จัดการธนาคาร ผู้ขาย และลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพการขายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคาร และเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท ผู้ขาย และลูกค้า •ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและแนะนำให้กับพนักงานขายของสาขาในการพัฒนาทักษะการขาย และตรวจสอบศักยภาพการขาย •ตรวจสอบประสิทธิภาพ และหารือเกี่ยวกับแผนกับผู้จัดการสาขาเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ •มีส่วนร่วมในทุกระดับของผู้ขาย และทีมบริหารการขายเพื่อทำกระบวนการขายเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการทำงานด้านการเงิน ธนาคารหรือมีความเข้าใจในด้านการขายภายในธนาคารเป็นอย่างดี
  3. มีองค์ความรู้ด้านประกันภัย และเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัย
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
  5. มีทักษะการสื่อสาร และการเขียนที่ดีพร้อมกับทักษะการนำเสนองานที่ยอดเยี่ยม
  6. มีทักษะด้านการโน้มน้าว การจูงใจ และเจรจาต่อรอง
  7. มีทักษะในการจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่ดีภายใต้การแข่งขัน
  8. ระบุพื้นที่ที่สนใจในการปฏิบัติงาน เช่น จังหวัด หรือภาค (ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก) เป็นต้น
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัคร ผ่าน JobThai (Click Apply Now) หากมีการนัดหมายให้เข้ามาที่บริษัท ** กรุณาแต่งกายให้สุภาพ ** และเตรียมเอกสารสมัครงานให้ครบถ้วน เอกสารประกอบการสมัครงาน 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาวุฒิการศึกษา 4.ใบผ่านงาน ( ถ้ามี ) 5.รูปถ่าย 1 นิ้ว
Contacts
Prudential Life Assurance (Thailand ) Public Company Limited
Email : prudential_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-352-8939
Location
Nakhon Sawan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company