May 18, 2021

Internal Audit

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Din Daeng, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary icon25,000 - 40,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน: •ร่วมจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี •ร่วมจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละโครงการ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละโครงการตรวจสอบ •ควบคุมและตรวจสอบโครงการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่วางไว้ •จัดทำแผนเสนอโครงการตรวจสอบ หนังสือแจ้งตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน กระดาษทำการ •ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆในธนาคาร •สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ •สอบทานกระดาษทำการ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ •จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ •พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป •พัฒนาตัวเองและผู้ตรวจสอบภายใต้ความดูแลให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบและธุรกรรมของธนาคาร •เป็นตัวแทนฝ่ายในการประชุมภายในและภายนอก รวมทั้งประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และธนาคารแห่งประเทศไทย •ศึกษาและปฏิบัติตามกฏบัตรของฝ่ายตรวจสอบ จรรยาบรรณของพนักงานรวมทั้งนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของธนาคาร กฏเกณฑ์ของทางการให้เข้าใจเพื่อจะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม •งานตรวจสอบพิเศษ หรือ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป (ประสบการณ์ในงานตรวจสอบ 3 ปี ขึ้นไป)
  2. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี การเงิน สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. Certifications in Audit เช่น CIA, CPA, CISA, CPIAT (ถ้ามี)
  4. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การสอนงานและการทำงานเป็นทีม
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถใช้ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
  7. ซื่อสัตย์ เก็บความลับ รับผิดชอบงาน
  8. มีทักษะการสื่อสารได้ดี
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
ติดต่อ
คุณศรัณย์ญา สดสวย, คุณกมล อยู่มั่นธรรมมา
บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) / Thai Credit Retail Bank Public Company Limited
121/77 อาคารอาร์ เอส ชั้น26 ถนนรัชดาภิเษก
Din Deang Din Daeng Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 080-088-5082
อีเมล : tcrbank_hr_64@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://www.tcrbank.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
Din Deang Din Daeng Bangkok
วิธีการเดินทาง
MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่4
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form