รับสมัครด่วน
Dec 3, 2021

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

pin locationLocation
pin location

Prakhon Chai, Buri Ram

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลบริหารจัดการ งานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบำบัด และป้องกันมลพิษที่กำเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแลจัดการและควบคุม มลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด3.ติดตามความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและกำจัดมลพิษด้านต่างๆ 4.จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน 5.ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและรับรองผลการรายงานการวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษประเภทต่างๆ 6.จัดตั้งและนำทีมปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 7.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกิจกรรมคุณภาพของบริษัท เช่น 5ส. ไคเซน,ISO9001,14001,18001ตามนโยบายของบริษัท 8.ปฏิบัติการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม5 ปี ขึ้นไป
  4. มีใบอนุญาติผู้ควบคุมระดับน้ำ
  5. มีใบอนุญาติควบคุมกากอุตสาหกรรม และ มลพิษทางอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกภายในได้ดี
  7. ควรมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน คำนวณ ออกแบบ และควบคุมการบำบัด น้ำเสีย การระบายน้ำ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
How to apply
- เดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai (Click apply now) - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ - ติดต่อทาง Line ID
Contacts
คุณฉัตรชัย โกการัตน์
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
398 หมู่ที่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม กม.ที่ 94-95
Khok Ma Prakhon Chai Buri Ram 31140
Email : nerubber_77@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: hrner999
Location
Khok Ma Prakhon Chai Buri Ram
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company