รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิค

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Pathum Thani, Pathum Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา (จป.วิชาชีพ 1 อัตรา, จป.เทคนิค 1 อัตรา )
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1.วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย และหลักสูตรด้านอัคคีภัย 2.การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านอัคคีภัย 3.กำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.การประเมินความเสี่ยงในการทำงานและวางแผนป้องกัน 6.ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสาขา 7.ให้คำปรึกษาในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่สาขา 8.ออกตรวจสาขาตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรฐานด้านอัคคีภัย 9.รวบรวมและสรุปรายงานอุบัติเหตุ สอบสวนอุบัติเหตุ ตลอดจนหาวิธีการป้องกันและแก้ไข ตำแหน่ง จป.เทคนิค 1. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 (สถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ) 2.วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค/ /ระดับหัวหน้างาน/ระดับบริหารหรือระดับวิชาชีพ 3.สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน 5.กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6.รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 7.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วม กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 8.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 9.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 35 ปี
  3. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรสอนด้านความปลอดภัย และอัคคีภัย อย่างน้อย 1 ปี
  5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
  7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ
  8. ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น.ได้
วิธีการสมัคร
1.เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00-17.00 น. 2.ทาง E-mail 3.ทาง Jobthai
ติดต่อ
แผนกบุคคล
Asia Motor Service Center Co., Ltd.
98/4 หมู่ที่6 ต.สวนพริกไทย อ. เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 083-096-5123
อีเมล : asiamotor14_59@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-831-0793
เว็บไซต์ : http://WWW.AMC.CO.TH
LINE ID: hramc
สถานที่ปฏิบัติงาน
Suan Phrik Thai Mueang Pathum Thani Pathum Thani
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form