JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 8, 2023

หัวหน้าแผนกผลิต/ เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

pin location
pin location

Phutthamonthon, Nakhon Pathom

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon3
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - ติดตาม ทบทวน แก้ไขแผนการผลิตตามพยากรณ์การขาย - ตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบและพื้นที่ที่ต้องใช้ในการผลิต - เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการผลิต - รีวิวและพัฒนากระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต - รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ KPI - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศชาย/หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Office)
  4. มีทักษะการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  6. หากมีประสบการณ์ ในงานวางแผนการผลิตมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- โทรศัพท์ 086-669-6444 - สมัครผ่าน Email (hr@pptpack.com) - สมัครผ่าน JobThai
คุณวริศรา
บริษัท พงษ์พันธ์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
101/2 หมู่ 3 ซ.ศาลายา 5/8 ถนน ศาลายา-บางเลน
Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom 73170
Salaya Phutthamonthon Nakhon Pathom