รับสมัครด่วน
Oct 21, 2019
เลขานุการประจำโครงการ
pin locationLocation
pin location
Khlong San, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • - ดูแลงานด้านธุรการ-งานเอกสารในโครงการก่อสร้าง
 • - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน
 • - ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม เช่น นัดประชุมภายในและนอกบริษัท, จดรายงานการประชุม, จัดตารางนัดหมาย, จองห้องประชุม และอื่นๆ เป็นต้น
 • - รับโทรศัพท์ติดต่องาน นัดหมายการประชุม หรือตรวจตารางงานให้กับผู้บริหาร และแจ้งทีมงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
 • - ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมายให้ผู้บริหาร และแจ้งทีมงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ
 • - จัดเก็บ ดูแล และรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน
 • - ดูแลเรื่องเงินสดย่อยของโครงการ เช่น จัดเตรียมเอกสารขอเบิกเงินโครงการประจำเดือนให้พร้อมสำหรับการทำงาน
 • - ช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพทั้งด้านรายละเอียดข้อมูล และทันเวลาที่กำหนด
 • - งานอื่น ๆ ในงานเลขานุการ
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ งานเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
 4. ผ่านการปฏิบัติงานโครงการมาแล้วอย่างน้อย 1 โครงการ
 5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และมีการจัดการข้อมูลที่ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
 7. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร และติดต่อประสานงานทุกอย่างได้ดี
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 9. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
Benefits
 • สวัสดิการ :
 • 1.วันหยุดตามประเพณี
 • 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 3.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 4.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 5.ประกันสุขภาพ
 • 7.เบี้ยขยัน
 • 8.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9.ท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ
How to apply
 • - โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • - ส่งประวัติทาง E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด และ บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
707 อาคารวิว ชั้น3 ห้องที2 ถนนเจริญนคร
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
Tel. : 02-860-6290,92
Email : ksbenterprises_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-860-6291
Location
พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณเกียกกาย
Khlong Ton Sai Khlong San Bangkok
Directions
ข้ามเรือข้ามฝั่งมาท่าเรือคลองสานแล้วนั่งรถเมล์มาประมาณ 2 ป้าย , อยู่ใกล้ Iconsiam
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.