Nov 26, 2021

พนักงานควบคุมคุณภาพงานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก

pin location
pin location

Mueang Chon Buri, Chon Buri

salary icon
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
-ควบคุมและดูแลขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานให้ถูกต้อง และตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ -ประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิตตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามที่กำหนดไว้ก่อนมีการจัดส่งให้ฝ่ายผลิต -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการตรวจสอบชิ้นงาน
 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ปวช. ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ(ด้านการตรวจสอบงานเชื่อม)
 4. สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 5. มีความรับผิดชอบต่องาน และเวลาที่กำหนด
 6. มีความรู้ในงานเชื่อมประกอบชิ้นงาน
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 8. มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ Auto CAD ,Word, Excel, Powerpoint
 • ส่งประวัติ พร้อมเอกสารในการสมัครมาทางบริษัท เช่น
 • - รูปถ่าย - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาเอกสารการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ สด.8 - สำเนาวุฒิการศึกษา และอื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน หรือสมัครผ่าน ทาง JOBTHAI
  คุณณัฐชยา
  บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
  29/9 หมู่ 1
  Nong Ri Mueang Chon Buri Chon Buri 20000
  Nong Ri Mueang Chon Buri Chon Buri