JobThai
รับสมัครด่วน
May 28, 2022

วิศวกรผลิต / วิศวกรวางแผนการผลิต

pin location
pin location

Sam Phran, Nakhon Pathom

salary icon
salary icon20,000 ขึ้นไป
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
วิศวกรผลิต - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต - ควบคุมดูแลจัดการสรรหาใช้ทรัพยากรต่างๆในการผลิต วิศวกรวางแผนการผลิต - วางผนความต้องการใช้วัตถุดิบในกระบวนกระผลิต - วางแผนแลจัดตารางการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการสินค้าของลูกค้า ลักษระงานทั่วไป - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานผลการดำเนินการต่อผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นระยะ - ประเมินผลการทำงานของผูใต้บังคับบัญชา - กำหนดวัสดุประสงค์เป้าหมายคุณภาพของแผนกผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท-งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *** ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00น.***
  1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์การผลิตและวางแผนการผลิตมาก่อน
  4. มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  6. (รับพิจารณาใบสมัครงานที่มีข้อมูลครบถ้วน เช่น รูปถ่าย เงินเดือน ประสบการณ์)
- Email - สมัครผ่าน Jobthai
คุณจรัสพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก พี.วี.ซี.
166-166/1 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม
Om Yai Sam Phran Nakhon Pathom 73160
LINE ID: 097-281-7713
Om Yai Sam Phran Nakhon Pathom