Nov 12, 2019
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (กรุงเทพฯ)
pin locationLocation
pin location
Phra Nakhon, Bangkok
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • รายละเอียดของงาน
 • - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท
 • - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ
 • - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า
 • - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า
 • - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • - รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • - ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกของฝ่ายฯในพื้นที่การขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย
 • - ติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งของบริษัทฯและคู่แข่ง
 • - เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - สรุปข้อมูลยอดขายให้สมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนด
 • - วิเคราะห์พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท
 • - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ปวช. - ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคมาก่อน
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 5. สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้
 6. มีความเข้าใจในพื้นฐานของกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
 7. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตราสินค้า
Benefits
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ชุดพนักงาน
 • - โบนัส ฯลฯ
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครทาง Email
 • - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
 • https://careers.thaibevgroup.com
Contacts
คุณอัคราช
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคาร East Water ชั้น 17
Tel. : 02-785-5555 ต่อ 4725, 098-258-6710
Email : thaibev_550@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: @295nhfkj
Location
(กรุงเทพกลางเมือง : 1.สุขุมวิท40 2.พระโขนง 3.ปทุมวัน 4.ดินแดง 5.จตุจักร 6.ลาดพร้าว)
Phra Nakhon Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.