Nov 11, 2019
บริหารจัดการข้อมูล (MIS Collection) AM - M
pin locationLocation
pin location
Watthana, Bangkok
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
 • บริหารจัดการด้านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรายย่อย (Retail Banking) ที่เกี่ยวกับลูกค้า ตลาด ประวัติการชำระ ประวัติการติดตามหนี้และผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย และสามารถใช้ได้ง่าย รวมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน และจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านข้อมูล เทคนิควิธีที่จัดการกับข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อให้สายงานมีการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
 • • จัดเตรียม จัดทำ รายงานที่เกี่ยวข้อง และการแสดงผลข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และในการเข้าระบบข้อมูล
 • • กระทบยอดเปรียบเทียบ บัญชีที่ค้างชำระทั้งหมด กับ ระบบงานที่สำนักพัฒนาคุณภาพสินเชื่อใช้ในการติดตามทวงถาม
 • • จัดทำ Commission report ให้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
 • • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานที่ดูแลรับผิดชอบก่อนส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งรายงานที่ดูแลรับผิดชอบตรงตามเวลาที่กำหนด
 • • สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานของฝ่ายงาน ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ตามที่กำหนด ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด
 • • ปรับปรุงข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ใช้ติดตามผลการขาย ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ในการทำรายได้ของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมากำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมและบริหารจัดการด้านฐานข้อมูล ให้มีความปลอดภัย
 • • อบรม สอน หรือถ่ายทอดการเข้าใช้ระบบ หรือฐานข้อมูล วิธีการเรียกข้อมูล หรือการดึงรายงานที่เหมาะสมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม SAS, SQL, VBA, MS Excel, MS Access ได้ดี
 3. มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 4. ยินดีรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่
Benefits
 • ตามตกลง
How to apply
 • - ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อและรูปถ่ายได้ที่ E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณศิรินภา
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
Tel. : 02-495-3463
Email : kiatnakin_232@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Toei Nuea Watthana Bangkok
Directions
 • - รถไฟ้ฟ้า ลงสถานีอโศก (จากสถานีรถไฟฟ้าถึงอาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ประมาณ 1.5 กม.)
 • - รถใต้ดิน ลงสถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2 (ท่าเรือคลองแสนแสบ) เดินมาทางขวามือเลียบถนนประมาณ 300 เมตร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.