รับสมัครด่วน
Feb 27, 2021

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

pin locationLocation
pin location
mrt iconBang Kraso
salary iconSalary
salary icon30,000-70,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
-กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัท - ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง / โอนย้าย / เลื่อนขั้น / ลงโทษพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปรับผลตอบแทนของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * ทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน : 08:30น. - 17:30น. และ วันเสาร์ เวลาทำงาน 08.30น.-12.00น. (ทำวันเสาร์ครึ่งวันถึงสิ้นเดือน เมษายน เริ่มเดือนพฤษภาคม ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์)
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ , ทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยา , รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ ในระดับบังคับบัญชา อย่างน้อย 2 ปี
 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office เช่น MS Word , MS Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้ เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือ
 6. สามารถออกต่างจังหวัด เป็นครั้งคราวได้
 7. ปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 8. มีภาวะผู้นำ
How to apply
 • สมัครทาง JobThai.com (Click ที่ปุ่ม Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองตามที่อยู่บริษัทฯ
 • โปรดแนบรูปถ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา
  Contacts
  ติดต่อ HR
  บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  Tel. : 092-246-5105
  Email : ctw-inter_67@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  LINE ID: 0922465105
  Location
  Bang Kraso Mueang Nonthaburi Nonthaburi
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.