รับสมัครด่วน
Feb 24, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

pin locationLocation
pin location

Nikhom Phatthana, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท ฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • ค่าจ้าง-เงินเดือน ประกันสังคม ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Qualifications
 1. อายุ 23-30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. เชื้อชาติไทย/สัญชาติไทย
 4. มีความซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 6. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
 • E-mail
 • JobThai (Click apply now)
 • หลักฐานการสมัครงาน
 • รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น
Contacts
คุณธนพินท์ วงศ์ศรีสกุล (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ)
บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด
111/2 ม. 2 ซอยนิคม 13
Ma Kham Khu Nikhom Phatthana Rayong 21180
Tel. : 088-203-0380-6 ต่อ 310
Email : zeonadvance_32@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-893-167
Website : www.zeon.co.th
Location
Ma Kham Khu Nikhom Phatthana Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.