JobThai
Mar 1, 2024

เลขานุการผู้บริหาร(ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า Supplier 3. ประสานงานการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เชิญประชุมและจัดเตรียมการประชุม จัดเก็บต้นฉบับรายงานการประชุมต่างๆ 4. ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้าพบผู้บริหาร 5. จัดทำ Presentation ให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 6. จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวก สำหรับการประชุมผู้บริหาร เช่น การจองห้องประชุม นัดวันเวลาประชุม จัดเตรียมสถานที่ ตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 7. จัดทำสรุปรายงานการประชุม และส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการต่อ หรือเพื่อทราบ และติดตามงานภายหลังการประชุม 8. ตรวจ คัดกรองจดหมาย บันทึก รายงาน ประกาศต่างๆ ก่อนส่งให้กับผู้บริหาร 9. จัดเตรียมร่างเอกสารที่ใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ร่างจดหมายโต้ตอบได้โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 10. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสาร และข้อมูลสำคัญต่างๆ ของผู้บริหารและของบริษัท ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเอกสารสำคัญสูญหาย และเสียหาย
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 25 - 32 ปี
  2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารจัดการทั่วไป ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านผู้ช่วยผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด เขียน ขั้นพื้นฐานได้
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้น มั่นใจในตัวเอง
  7. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. สมัครผ่าน JobThai 4. สมัครผ่าน https://career.gfpt.co.th
Contacts
คุณนัฎฐาพร เปิ้นสาตร์
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
อาคาร GFPT ถ.พระราม 2
Tel. : 02-473-8266
Email : gfpt_153@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
Location
ปฏิบัติงานที่ พระราม 2
Bang Mot Chom Thong Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer