May 26, 2020

หัวหน้าแผนกคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • จัดทำระบบการทบทวน ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 • งานด้านกฎหมาย/ทะเบียนอาหารสัตว์
 • - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • -แจ้งสถานะการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านอาหารสัตว์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • - ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด กรมประมง เป็นต้น
 • - ดำเนินการจัดทำเอกสารทะเบียนอาหารสัตว์และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น นักวิชาการอาหารสัตว์ แผนกโภชนาการ เป็นต้น
 • - ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น
 • การจัดการระบบ QFS
 • - ปรับปรุง Standard Procedure / Work Instruction / Supporting Documentที่มีปัจจุบันของ QFS ด้าน ระบบการจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกฎหมายอาหารสัตว์
 • - Update ข้อมูล สถานะการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกฎหมายอาหารสัตว์ ให้ยัง Food Safety Team
 • - Feedback ผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ ด้านกฎหมายอาหารสัตว์
 • งานด้าน บรรจุภัณฑ์ / TAG อาหารสัตว์
 • ทวนสอบความถูกต้องวัตถุดิบที่ใช้ให้สอดคล้องตามที่ระบุในทะเบียนอาหารสัตว์และตรวจสอบความถูกต้องของแบบพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • -ร่วมกันจัดทำ Procedureในการจัดการ TAG อาหารสัตว์ในโรงงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • -ดำเนินการควบคุมการจัดทำ และ ตรวจสอบ TAG อาหารสัตว์ที่ใช้ในโรงงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด โดยประสานงานกับแผนกโภชนาการ และ แผนกต่าง ๆ ตาม Procedure ที่กำหนด
 • การให้ความรู้ด้าน QFS
 • - เป็นวิทยากรในการอบรมด้านกฎหมาย ข้อกำหนดอาหารสัตว์ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เน้น สำหรับ การปฏิบัติที่หน้างาน ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง)
 • - ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเกิดจิตสำนึกด้านการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการทั่วไป
 • - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 3. มีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น
 4. ผ่านการอบรมข้อกำหนดของระบบคุณภาพ GMP, HACCP,ISO9001,ISO22000
 5. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. เคยทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
วิธีการสมัคร
 • 1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท
 • 3. ส่งจดหมายสมัครงานมายังบริษัท พร้อมเอกสารการสมัครงาน
 • 4. สมัครผ่าน JobThai
ติดต่อ
คุณลลิตภัทร พวงจำปา
บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-473-7856
อีเมล : gfpt_164@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-473-8383
เว็บไซต์ : www.gfpt.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้