รับสมัครด่วน
Feb 21, 2020

นักวิเคราะห์สถิติ

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary icon14,000 - 16,000 บาท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • -จัดทำแผนธุรกิจ แผนปฎิบัติการ และรวบรวมข้อมูลเพื่อบูรณาการ
 • -สามารถวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสุนดำเนินงานและวางแผน
 • - งานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
 • **ปฏิบัติงาน 5 วัน ** ปฎิบัติงานที่แจ้งวัฒนะ
Qualifications
 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปีบริบูรณ์
 2. สัญชาติไทย
 3. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ , โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดและไม่ติดยาเสพติด
 7. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่
 8. เพศชาย พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
How to apply
 • - ส่งอีเมล์
 • - สมัครผ่านทาง Jobthai
Contacts
คุณหทัยชนก
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Email : totoutsorce_07@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.