JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 22, 2022

Technician (ประจำสาขา SCG บางซื่อ)

pin location
pin location

Bang Sue, Bangkok

salary icon
salary icon13,000 - 17,000
number of positions icon
number of positions icon4
• จัดทำแผนการการเดินระบบสาธาณูปโภค และสถานที่ทำงาน (Master operation plan) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า • ควบคุมและดูแลการเดินระบบสาธาณูปโภคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความพร้อมในการใช้งานอาคารและสถานที่ทำงาน • จดบันทึกการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นของระบบสาธาณูปโภคและสถานที่ทำงาน เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ การใช้นำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สธรรมชาติ • ตอบสอบและดูแลระบบควบคุมเพลิงไหม้อัตโนมัติ และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้อง • แก้ไขระบบสาธาณูปโภคและอุปกรณ์ที่ขัดข้องหรือเสียหายเบื่องต้น และประสานงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของพื้นที่และผู้รับเหมาช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกกับโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธาณูปโภคและสถานที่ทำงาน • ควบคุมและดูแลระบบควบคุมอาคารและอุปกรณ์อัตโนมัติ (BAS: Building Automation System ) • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการทำงานของลูกค้า (TOR) ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาโยธา, เครื่องกล,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงระบบสาธาณูปโภคของอาคารและสถานที่ทำงาน อย่างน้อย 3- 5 ปีขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ในงานด้าน Sanitary, HVAC, Electric power Supply, Fire alarm, Fire protection system
  4. มีความรู้พื้นฐาน Computer, Microsoft Windows, Microsoft Office
  5. มีทักษะในการเจรจาและประสานงานได้เป็นอย่างดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง E-mail
คุณอรทัย
บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ใกล้สถานีรถไฟบางซื่อ
Bang Sue Bang Sue Bangkok