Sep 24, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Bang Chan Industrial Estate Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายทีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย วิเคราะห์แผนงานและโครงการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 3.แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงาน 4.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายผล 5.จัดทำรายงาน จป.ว. , สอ.1,2,3,4 , การตรวจสอบระบบไฟฟ้า , การตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน , การตรวจสอบ รอกเครน 6.จัดทำแผนฉุกเฉิน , ซ้อมแผนฉุกเฉิน , สำรวจความปลอดภัยประจำวัน 7.จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย การประชุม สรุปรายงาน 8.จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยในบริษัทฯ 9.จัดทำระเบียบผู้รับเหมา , ออกใบอนุญาตปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา งานด้านการบริหารคุณภาพ ก.ควบคุม ดูแล รักษาระบบคุณภาพ 1. วางแผนการดำเนินงานของระบบทั้งหมด 2 ศึกษาข้อกำหนด (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม) ที่บริษัทมีการดำเนินการ 3 จัดทำระบบให้สอดคล้องตามข้อกำหนด 4 ติดตามการจัดทำ ปรับปรุงเอกสารและระบบให้สอดคล้องตามข้อกำหนด 5 ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านระบบคุณภาพ 6. วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้ม ของผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ข.งานขอ/ต่อการรับรองระบบ 1.วางแผนการขอ/ต่ออายุการรับรอง ระบบฯ 2. ศึกษาข้อกำหนดของระบบฯ 3. ร่วมกันคัดเลือกและนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรอง 4. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. ให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯ 7. ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจประเมิน 8. ติดตามการแก้ไขบกพร่องและข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจประเมินภายนอก ค.งานตรวจสอบภายใน 1. ควบคุมการวางแผน/การดำเนินการตรวจ 2. อนุมัติการออก/ปิด CAR/PAR ประเมินภายใน 3. ตรวจสอบผลการตรวจสอบภายใน 4. รายงานผลการตรวจประเมินภายในแก่ผู้บริหาร
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 25-35 ปี
  3. จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานสายโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปีขึ้นไป
  5. มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารคุณภาพ (ISO) 1 ปีขึ้นไป
  6. มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
How to apply
- ส่งใบสมัครมาทาง E-mail - สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
46 หมู่ 14 ซอยเสรีไทย 87 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
Tel. : 086-340-6019, 063-854-3494 ,02-919-8900 ต่อ 603
Email : hrpremium_95@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-540-0934
Location
Bang Chan Industrial Estate
Min Buri Min Buri Bangkok
Directions
ถนนเสรีไทย (ซอยเสรีไทย 87 ตรงข้าม กับ โรงงาน Hale's Blue Boy) 1. รถเมล์สาย 27 , 502 2. รถตู้เดอะมอลบางกะปิ-หนองจอก ถนนรามอินทรา (ซอย รามอินทรา 78 /ถนนหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ ตรงข้ามซอยรามอินทรา 115/1) 1. รถเมล์สาย 26 , 501 2. รถตู้มีนบุรี -หมอชิต 2/ปากเกร็ด/ฟิวเจอร์รังสิต/อนุสาวรีย์ 2 ด่วน,3 ด่วน/เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company