รับสมัครด่วน
Sep 17, 2021

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงประจำฝ่ายผลิต

pin locationLocation
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconSalary
salary icon12,000 - 13,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของฝ่าย 2.ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3.จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 4.ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน 5.ใช้เวลาในการปฎิบัติงานได้ตามที่กำหนด คุณภาพการปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และ พบปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการปฎิบัติงานน้อยที่สุด 6.ปฏิบัติงานตามเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต 7.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 8.ควบคุมและดูแลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สอดคล้องกับแผนงานการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร 9.ปฎิบัติตามระเบียบ มาตรฐาน ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 10.ควบคุมและจัดการและร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานรายวันช่างซ่อมบำรุงเกี่ยวกับในกิจกรรม 5 ส.ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายของฝ่ายที่กำหนดในแต่ละปี
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. สาขาช่างกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ต้องผ้านการเกณฑ์ทหารเเล้ว
  3. อายุระหว่าง 20 - 35 ปี เพศชาย
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
  5. มีความขยันอดทน สู้งาน สามารถทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนและเสียงดังได้
  6. ชอบการทำงานเป็นทีม เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย
  7. ยินดีรับเด็กจบใหม่
How to apply
- สมัครผ่าน Email - สมัครผ่านเว็บ JobThai - สมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับใบสมัครที่ป้อม รปภ. ของ บริษัท เอราวัณ สิ่งทอ จำกัด โดยแจ้งว่าต้องการมาสมัครงานกับทาง บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด (ใบสมัครสีฟ้า) ท่านสามารถกรอกใบสมัครและส่งคืนที่ป้อม รปภ. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ และรอการติดต่อกลับ
Contacts
คุณศศิประภา นาคเล็ก
Toyobo Saha Safety Weave Co.,Ltd
49/1 หมู่ที่ 3
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
Email : toyobo_26@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan
Directions
จุดสังเกตุ : เข้าทางซอยเอราวัณ ปากซอยคือ ห้างทองรัศมีเยาวราช และ 7-11
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.