บริษัท โตโยโบะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2425 โดยดำเนินธุรกิจปั่นด้ายและสิ่งทอ ปัจจุบันเรายังคงปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกตลอดเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตโพลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดเป็นกลุ่มธุรกิจเฉพาะทาง 3 กลุ่มคือ ฟิลม์บรรจุภัณฑ์ และโพลิเมอร์สำหรับวัสดุอุตสาหกรรม และ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
บริษัท โตโยโบะ จำกัด มีความแข็งแกร่งและเราหวังว่าจะสร้างผลกำไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเร่งการเติบโต เรายังกระตือรือร้นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนสืบไป กลุ่ม บริษัท โตโยโบะ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างเทคโนโลยีหลักของให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับ บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด นั้นเราถือเป็นหนึ่งในเครื่อข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่ม บริษัท โตโยโบะ จำกัด โดยเราได้ร่วมทุนกับ กลุ่ม บริษัทเครือสหพัฒนพิบูล จำกัด เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ผลิตผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย อันดับหนึ่งของโลก ทั้งนี้ทางเราต้องการสรรหาผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโตโยโบะ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เกิดความมั่นคง ตลอดไป
Benefits
 • - กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - เงินค่าฌาปนกิจ
 • - งานสังสรรค์ หรือทัศนศึกษา
 • - เงินโบนัส(ตัดก่อน 31 สิงหาคมของทุกปี)
 • - เงินค่ากะ
 • - การปรับค่าจ้าง
 • - ค่าเบี้ยตำแหน่ง
 • - ห้องพยาบาล
 • - การตรวจร่างกายประจาปี
 • - การช่วยค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานเสียชีวิต
 • - ประกันกลุ่ม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลือกรณี ภัยพิบัติ
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าเดินทาง
 • - เงินพิเศษตามอายุงาน
Contacts
Toyobo Saha Safety Weave
49/1 หมู่ที่ 3
Samrong Tai Phra Pradaeng Samut Prakan 10130
Directions
 • จุดสังเกตุ : เข้าทางซอยเอราวัณ ปากซอยคือ ห้างทองรัศมีเยาวราช และ 7-11