รับสมัครด่วน
Oct 22, 2020

ผู้ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

pin locationLocation
pin location

Sai Mai, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน, การเงิน/บัญชี, การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนด 2. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบลงในกระดาษทำการที่กำหนด เสนอผู้บริหาร 3. บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงและจุดอ่อนของระบบงาน/วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบลงในกระดาษทำการ 4. วิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยงและผลกระทบ จากข้อมูล แผนผังการปฏิบัติงาน และสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 5. สรุปปัญหา/ผลกระทบแต่ละหัวข้อข้างต้น พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้บริหาร
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง
  2. อายุ 27 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางด้านบัญชี
  4. มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี
  5. สามารถใช้โปรแกรม MS ได้ดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. ปฏิบัติงานภายในแรงกดดันได้
  8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความแม่นยำในการตรวจสอบ
  9. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง
How to apply
ส่งใบสมัครงานทาง E-mail หลักฐานการสมัคร - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาวุฒิการศึกษา - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (กรณืที่เปลี่ยนชื่อ) - เอกสารการผ่านงาน (มีหรือไม่มีก็ได้ )
Contacts
คุณรุจ / คุณหมู / คุณบาส
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
1,2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า)
O Ngeon Sai Mai Bangkok 10220
Tel. : 094-487-0702
Email : rom.infinity_36@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0944870702
Location
ซ.จตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า)
O Ngeon Sai Mai Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.