JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 2, 2023

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

pin locationLocation
pin location

Khlong Sam Wa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบตรวจเช็กงานระบบภายในโครงการ 2. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในโครงการ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. รับผิดชอบตรวจตราความเรียบร้อย ความปลอดภัย ดูแลการทำงานของ รปภ. แม่บ้าน ให้อยู่ในมาตรฐานการจ้างงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานช่างอาคาร ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
  4. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีใจรักงานบริการ
  6. สามารถทำงานในวันหยุดกรณีมี Event ของศูนย์ฯ ได้
  7. สามารถขับรถยนต์ได้
How to apply
1) สมัครผ่านเว็บไซต์ JobThai 2) สมัครผ่าน E-Mail 3) สมัครด้วยตนเองที่ The Jas Ramintra 4) ติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์ โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ใบ 4. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) 2 ชุด 6. เอกสารอื่น ๆ เช่น ผลงาน ใบอบรม หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น
Contacts
ศูนย์สรรหาและว่าจ้าง ( คุณเพชรณรี )
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
87 ศูนย์การค้าเดอะแจส รามอินทรา ชั้น 3 สำนักงาน JAS ASSET ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
Tel. : 080-073-8388
Email : jasasset_100@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: 0800738388
Location
โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย Senera ในศูนย์การค้าแจส กรีน วิลเลจ คู้บอน
Bang Chan Khlong Sam Wa Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company