รับสมัครด่วน
Dec 8, 2021

โฟร์แมน (จ.เชียงใหม่)

pin locationLocation
pin location

Saraphi, Chiang Mai

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon4
Apply
Job Descriptions
• ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา • ตรวจสอบปริมาณงาน และวัสดุที่จัดซื้อเพื่อก่อสร้างโครงการ • ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงานกับผู้รับเหมา และคนงาน
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ด้านงานโครงสร้าง, แบบก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง
  3. หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมโครงการก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีทักษะในการประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
  6. มีความขยัน ทุ่มเท และมีความรับผิดชอบสูง
  7. สามารถปฏิบัติงานที่โครงการได้ โดยทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
How to apply
- Apply now via JobThai.com - Apply by send your resumes to HR via Email - Walk in at Head Office *** Please note that we will consider candidates who attach resumes in email only.
Contacts
Khun Pantiva Junkon, Human Resources Division
Karnkanok Property Co., Ltd.
88/8 หมู่ 2
Nong Phueng Saraphi Chiang Mai 50140
Tel. : 053-325-890-1 ext. 221
Email : kknproperty_112@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 053-325-899
Location
Nong Phueng Saraphi Chiang Mai
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company