Nov 27, 2020

Sales Executive

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.เช็คสเป็ค และ scope ของงานและข้อมูลเบื้องต้นของงานอลูมิเนียมและกระจกทุกโครงการที่มีการดำเนินการทำราคา และประสานงานไปยังผู้รับเหมาหรือสถาปนิกเพื่อให้ได้ข้อมูลให้มากที่สุด 2.จัดวาง Process ของงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจัดลำดับของงานไปเป็นอย่างมีระบบ 3.ประสานงานและกระจายข้อมูลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำรา เพื่อให้ยื่นเสนอราคามีความครบถ้วนถูกต้องที่สุด 4.ติดตามความคืบหน้าของข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้ว และรายงานชี้แจงให้ทุก ๆ ฝ่ายรับทราบในทันที 5.ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้ 6.นำเสนอสิ่งที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการนำเสนอต่อลูกค้า หรือกระบวนการในการทำงานใด ๆ ที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7.ให้บริการข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการและเจ้าของโครงการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ณ ปัจจุบันและโครงการในอนาคต 8.จัดทำข้อมูล Database ของโครงการทุกโครงการที่ได้รับข้อมูล ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อให้ทราบภาพรวมของทั้งหมด ทำให้สามารถวางแผนล่วงหน้า และศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของโครงการหนึ่ง ที่อาจมีผลเกี่ยวเนื่องกระทบกับโครงการอื่น ๆ เป็นแนวทางพิจารณาทำประมูล 9.ติดตามสอบถามข้อมูลจากลูกค้าสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะระหว่างทำการประมูล หรือเมื่อเสร็จสิ้นการประมูลแล้ว หรือเมื่อได้รับงานนั้น ๆ แล้ว เพื่อทราบปัญหาใด ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดและสามารถประสานงานไปยังฝ่ายเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขโดยเร็วที่สุด 10.งานอื่น ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ วิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป (จะพิจารณาเป้นพิเศษ)
  4. สามารถสื่อสาร พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  5. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ MS. WORD, MS. EXCEL, MS. OUTLOOK
  6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่สามารถอ่านแบบได้
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางไปรษณีย์
Contacts
เกศราภรณ์ เพราะสุนทร
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel. : 02-318-1383 , hr_yhs@yhsi.com
Email : yhsi1_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-319-1782
Location
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok
Directions
เดินทางโดยรถยนต์ :จากแยกอโศก ขับตรงมาทางที่จะไปคลองตัน ผ่านแยกโรงพยาบาลกรุงเทพ ตรงมาเจอฟูดแลนด์อยู่ซ้ายมือ อาคารอยู่ติดกับฟูดแลนด์ ใต้อาคารจะมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดินทางโดยรถประจำทาง : ปอ.113, ปอ.206, 58, 93, 99, 60, 58, 11, 545, 206, 174 เดินทางโดย APL : สถานีรามคำแหง (ประมาณ 1.1 กม.) เดินทางโดย BTS : สถานีทองหล่อ (ประมาณ 2.6 กม.), สถานีเอกมัย (ประมาณ 2.7 กม.), สถานีพร้อมพงษ์ (ประมาณ 2.7 กม.) เดินทางโดย MRT : สถานีเพชรบุรี (ประมาณ 3.1 กม.) เดินทางโดยเรือ : ท่าชาญอิสระ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.