รับสมัครด่วน
Sep 20, 2021

ผู้จัดการฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และ ผู้จัดการฟาร์มสุกรขุนรุ่นพันธุ์ (ด่วน!!)

pin locationLocation
pin location

Nakhon Sawan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการผลิตสุกรในฟาร์ม และการป้องกันโรคให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ - คำนวณเป้าหมายการผลิตได้ มีความสามารถในการสอนสัตวบาลและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัท - ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** ไม่จำเป็นต้องเป็น ผจก.ฟาร์มมาก่อน แต่มีประสบการณ์ในสายงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป และ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเทรนคอร์สสำหรับตำแหน่งผู้จัดการฟาร์มให้ **
Qualifications
  1. เพศ ชาย,หญิง / อายุ 26-45 ปี
  2. จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สัตวแพทย์, สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงานฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ หรือ ขุนรุ่นพันธุ์ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะในการจัดการฟาร์มสุกร
  5. มีทักษะในการบริหารจัดการบุคคลากร และ มีภาวะความเป็นผู้นำ
  6. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  7. มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
  8. มนุษย์สัมพันธ์ดี และ ทำงานเป็นทีมได้ดี
  9. สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่
  10. ** รับหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ **
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครด้วยตนเองที่สาขาที่สนใจ - สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 12 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต - สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ 5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 6. หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด
Contacts
คุณศศิกาญจน์
เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Tel. : 089-900-1424
Email : tfg_hr14_278@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-513-9060
Location
Nakhon Sawan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company