JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 30, 2023

วิศวกร (ประจำสำนักระยอง)

pin locationLocation
pin location

Mueang Rayong, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามตกลงกัน (พิจารณาตามประสบการณ์, และใบรับรองที่มี)
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- รับผิดชอบควบคุมงานในฝ่ายวิชาการด้าน NDT & Inspection ให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบและนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบ Code และ Standard ที่บริษัทฯ ใช้ในการรับรองช่างเทคนิคและวิศวกร ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติตามหลักสากล และเป็นไปตาม Project Spec ของลูกค้า - วางแผนงาน ประสานงาน/พูดคุยกับลูกค้า และควบคุมโครงการทางด้าน NDT & Inspection และงาน Offshore - ตรวจสอบระเบียบ เทคนิค และวิธีปฏิบัติของช่างเทคนิคและวิศวกรในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำแผนการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ และจัดฝึกอบรม/เป็นวิทยากรทางด้าน NDT ให้กับบุคลากรในบริษัท - เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอก - รายงานปัญหา ข้อมูล แจ้งความคืบหน้า หรือขอคำแนะนำต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขตามความเหมาะสม - เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบปัญหา และ/หรือ ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. เคยผ่านการอบรมทางด้าน NDT และมีใบรับรอง MT/PT/UT/RT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์การวางแผนงาน ประสานงาน/พูดคุยกับลูกค้า และควบคุมโครงการทางด้าน NDT & Inspection หรืองาน Offshore
 5. พูด อ่าน เขียน ฟัง สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
 6. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet, Auto CAD ได้คล่องแคล่ว
 7. มีทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารงานในเชิงวิชาการและงานโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมได้
 8. สามารถทำงานในเวลางานปกติได้ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
 9. สามารถทำงานนอกเวลา และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 10. ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
How to apply
 • สนใจสมัครผ่าน JobThai
 • จดหมายพร้อมประวัติการทำงาน
 • สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง (Resume) มาทาง E-mail
 • (บริษัทไม่มีความประสงค์ จะได้ข้อมูลอ่อนไหวจากท่าน ท่านมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวนั้น หากท่านส่งข้อมูลที่มีข้อมูลอ่อนไหวมา ถือว่าท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยปริยาย ทางบริษัทจะทำการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นแทนท่าน)
  Contacts
  จิรายุส รุจิระพงค์ (HR Officer)
  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
  บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (รามคำแหง 60)
  Tel. : 02-735-0801 ต่อ 49
  Email : tndt14_90@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-735-1941
  Location
  Map Ta Phut Mueang Rayong Rayong
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company