JobThai
May 23, 2022

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง 2.จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมีการอบรม ( Morning Talk ) ก่อนให้ปฏิบัติงานทุกวัน 3.ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจประเมินระบบความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 5.ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัย ในการทำงาน 6.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน ในการทำงาน 7.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการ ทำงานต่อผู้บังคับบัญชา 8.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย
  2. อายุ 45 ปี ขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาที่เกียวข้อง
  4. มีใบประกอบ จป.วิชาชีพ
  5. สามารถเดินทางไปทำงานในแต่ละไซต์งานที่กำหนดได้
  6. หากมีประสบการณ์การทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel. : 02-573-5504 ต่อ 1141
Email : hrisoe_20@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-574-5329
Location
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company