รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

เจ้าหน้าที่สรรหา ฝึกอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์ (ประจำโรงงาน)

pin locationLocation
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** งานด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล -ดูแล พัฒนา แหล่ง และสื่อสรรหา -ดูแล พัฒนา กระบวนการคัดเลือก -ดูแล พัฒนา กระบวนการว่าจ้าง รวมถึงขออนุมัติค่าจ้าง -ดูแล พัฒนา ระบบและกระบวนการการประเมินผลทดลองงาน -ดูแลงานด้านต่างด้าวทั้งระบบ งานด้านฝึกอบรม -สำรวจความต้องการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร แผนจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และขออนุมัติงบประมาณ -ดูแล งานฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนประจำปี -ดูแล พัฒนา กระบวนการ ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม -ดูแล งานด้านติดตามผลหลังการฝึกอบรม งานด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ -จัดทำสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ทั้งนันทนาการและกิจกรรมวันสำคัญตามปฎิทิน ในโรงงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีและมีความสุขในการทำงานในองค์กรและการอยู่ร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารให้สมาชิกในองค์กรได้รับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ในรูปแบบต่างๆทั้งกิจกรรมและสื่อรูปแบบต่างๆในหลายๆช่องทาง **โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่มเดือนละ 1 เสาร์) เวลา 08.30 -17.30 น.**
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง อายุ 27 - 35 ปี
  2. วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยา , มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร จัดฝึกอบรมพัฒนา งานกิจกรรมสัมพันธ์
  4. มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , PhotoShop และโปรแกรมสำเร็จรูป B-plus จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการเป็นวิทยากรภายใน ผู้นำกิจกรรมต่าง ๆ
  6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร อ่าน – เขียน
  7. มีความคิด ริเริ่มและสร้างสรรค์ / มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน / ใจรักงานบริการ
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ : 02-242-5800 โรงงาน : 02-985-2250-3
Contacts
คุณณิชมน โมระกรานต์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
110/9-10 หมู่2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
Tel. : 02-242-5883
Email : gunkul_159@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2
Mahasawat Bang Kruai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.