Oct 19, 2021

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

pin locationLocation
pin location

Bang Khen, Bangkok

salary iconSalary
salary icon18,000 - 20,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อมูล รายงาน การวเคราะห์ต่างๆผ่านเครื่องมือ BI - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาโครงการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษของแต่ละโครงการ - จัดเตรียมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย โปรแกรมขาย หรือวิเคราะห์การขายอื่นๆของบริษัท - ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ติดต่อ ประสานงาน และสรุปรายงานที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทำเอกสาร Report อย่างน้อย 1-2 ปี
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 4. มีทักษะเชิงวิเคราะห์, การติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
How to apply
 • สมัครทางเว็บไซต์บริษัท
 • สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครโดยส่ง Resume มาที่ Email ของบริษัท
 • สมัครโดยส่งจดหมายมาตามที่อยู่ของบริษัท
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32, ถนนรัชดาภิเษก
  Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
  Tel. : 02-783-9097
  Email : sermsukplc_166@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  เสริมสุข สาขาบางเขน
  Bang Khen Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.