รับสมัครด่วน
Dec 4, 2020

พนักงานขายสินค้า (Beauty Advisor) ทุกสาขา

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
-แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวสินค้าภายในร้านที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง -ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำลูกค้า เมื่อถูกถามและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า เบื้องต้นได้ -มีความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดข้อดีของสินค้าได้อย่างเหมาะสม -ติดตามและเข้าใจรายการส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อนำเสนอลูกค้าสามารถอธิบายได้ชัดเจน -ดูแลความเรียบร้อยของการจัดวางสินค้า เติมสินค้าบนพื้นที่ขาย ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขึ้นพาโนแกรมอย่างถูกต้อง ดูแลสินค้ามิให้ขาดหรือสูญหาย -ดูแล ตรวจนับสต็อคสินค้า ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เสมอ -ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงบริเวณข้างเคียง ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
Qualifications
  1. วุฒิการศึกษา (Education Background): ม.3 ขึ้นไป
  2. เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 33 ปี
  3. เคยมีประสบการณ์การขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก หากเคยขายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
  6. มีพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องได้.
  7. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  8. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง (อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 12) - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครทาง E-Mail : hr@eveandboy.com
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
EVEANDBOY
254 อาคารวิทยกิตต์(ศูนย์หนังสือจุฬา) ชั้น12 ซอยจุฬา64 ถนนพญาไท
Pathumwan Pathum Wan Bangkok 10330
Email : eveandboy_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.