รับสมัครด่วน
Sep 16, 2020

ผู้จัดการขายยี่ปั๊ว

pin locationLocation
pin location

Bang Khae, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. รับผิดชอบ ผลการปฎิบัติงานของฝ่ายขาย โดยกำหนด และบริหารการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิืบัติภารกิจให้ตรงตามแผนงาน และกำหนดเวลา 2. จัดทำแผนงานธุรกิจ ประำจำปี เพื่อกำหนดแผนกุลยุทธ์็ ในฐานธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงมองหาโอกาสในการขยายฐานตลาดธุรกิจใหม่ ในอนาคต 3. วางแผน/บริหาร เป้าหมายขาย ทั้งรายเดือน รายไตรมาศ รายปี ในแต่ละกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งติดตาม วิเคราะห์ ผลการขายที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง 4. พัฒนาระบบการขาย และจัดจำหน่าย ( Sales and Distribution System Development) ให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุม ทุกส่วนภาค ( Market Segmentation) 5. พัฒนาโปรแกรม การจ่ายผลตอบแทนจากการขาย ในทุกตำแหน่งงาน (Incentive Program) ให้เกิดประสิทธิผล และสนองตอบต่อเ้ป้าหมาย ของบริษัทฯ 6. วางแผนงาน กิืจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 7. บริหาร/จัดการ ให้ได้ตามตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของฝ่ายฯ (KPI) ที่กำหนดไว้ 8. วางแผนการฝึกอบรม/พัฒนา พนักงานในฝ่าย ฯ พร้อมติดตามประเมินผล การปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามกำหนดเวลา อย่างต่อเนื่อง 9. สรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามกำหนดเวลา 10. บริหารภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้่บังคับบัญชา คุณสมบัติเพิ่มเติม 1. มีความรู้้ด้านการบริหาร-จัดการ งานขาย/การตลาด การจัดทีมงานขาย 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms Office 3. มีความรู้ ความคิดรอบคอบ ในการติดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการบังคับบัญชา/การวิเคราะห์ เชิงสถิติข้อมูล 5. มีความรู้ ความเข้าใจ ในความต้องการของกลุ่มลูกค้า ในแต่ละ Segment
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด
 3. มีประสบการณ์งานทางด้านการขาย อย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Excel word และสามารถวิเคราะห์ได้
 5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
How to apply
 • สมัครผ่านทาง Jobthai
 • สมัครทาง E-Mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  คุณวีนัส คล้ายสุบรรณ์,คุณนันท์นลิน เทศนวน
  บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  299 -301 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 7
  Laksong Bang Khae Bangkok 10160
  Tel. : 084-427-1854, 02-808-7575-6 ต่อ 136 - 139
  Email : thipum_51@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-808-6510
  Location
  รถเมย์ สาย7,ปอ.7 (รถสองแถว ศึกษานารี2-ตลาดบางแค)
  Laksong Bang Khae Bangkok
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.