Jun 18, 2021

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(ระดับวิชาชีพ)

pin location
pin location

Bang Lamung, Chon Buri

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 Position
รายละเอียดงาน
1ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการปลอดภัยในการทำงาน 6 แนะนำให้ลุกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ3 7แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฎิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8 ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานในการทำงาน ภายในสถานประกอบกิจการ 9เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และ รายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอันเนื่องตามที่นายจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อนามัยและความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
  3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  4. มีความกระตือรือร้นต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
  5. สามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  6. มีอัธยาศัยดี เข้ากับพนักงานได้ทุกคน
  7. สามารถปฎิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 12 ข้อ
  8. สามารถปฎิบัติงานด้านระบบการจัดการ 14001 , มรท 8001 , ISO 9001
วิธีการสมัคร
- ส่ง Resume ทาง E-mail - ส่งจดหมายประวัติมาตามที่อยู่ของบริษัท - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท **พิจารณาเฉพาะท่านที่มีรูปถ่ายเท่านั้น**
ติดต่อ
คุณอมรพรรณ หรั่งนาค
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
44/2 ม.8 ถนนทางหลวง 3240
Pong Bang Lamung Chon Buri 20150
โทรศัพท์ : 038-227-301-2,093-252-4168
อีเมล : supavut_137@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 038-227-326
เว็บไซต์ : http://www.supavut.com
LINE ID: aommy-puri
สถานที่ปฏิบัติงาน
Pong Bang Lamung Chon Buri
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form