Feb 24, 2020

พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

pin locationLocation
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - สนับสนุนการจัดทำแผนงานและการจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกพนักงานสัมพันธ์
 • - จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานเกิดรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน มีส่วนร่วมและนำไปปฏิบัติในการปฎิบัติงานประจำวัน
 • - จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ประจำปีตามแผนงาน เช่น งานปีใหม่ประจำปี งานกีฬา การเยี่ยมไข้ แสดงความยินดีวันเกิด กิจกรรมชมรม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในสำหรับการจัดกิจกรรมทางสังคม (CSR) เป็นต้น
 • - ตรวจเอกสารการเบิกสวัสดิการพื้นฐาน และสวัสดิการยืดหยุ่น รายเดือนเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อดำเนินการจ่ายพร้อมเงินเดือนต่อไป
 • - จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานตามปัจจัยพื้นฐานและตามปัจจัยเสี่ยง โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในการกำหนดหัวข้อตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพการปฎิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งการจัดทำรายงานนำส่งหน่วยราชการเกี่ยวข้อง
 • - ประสานงานการจัดทำเสื้อโปโลสำหรับพนักงาน, ชุดช็อป หรือเสื้อตามโอกาสพิเศษต่างๆ
 • - ประสานงานกับกองทุนเงินทดแทน รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุในงาน
 • - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมสรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป็นรายเดือน/รายปี
 • - ติดต่อประสานงาน รวมถึงเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอก ให้ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 32 ปี
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี เกี่ยวข้องกับงานพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations), การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement), การจัดกิจกรรมพนักงาน
 4. มีความรู้กฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 5. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
 6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ,การตัดต่อวีดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กทม.
How to apply
 • - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • - สมัครผ่านอีเมล
Contacts
คุณสุกัญญา
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / Eastern Water Resources Development and Management
อาคารอีสท์วอเตอร์ ซอยวิภาวดีซอย 5 ชั้น 24 (สำนักงานใหญ่)
Tel. : 084-355-6776
Email : eastwater_103@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Line ID: sukanya_kha
Location
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 24 ซอยวิภาวดีรังสิตซอย 5
Chomphon Chatuchak Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.