รับสมัครด่วน
Apr 15, 2021

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)

pin locationLocation
pin location

Ban Sang, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรโรงแผ่น,โรงกล่อง ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. จัดเตรียม Spare Part โรงแผ่น,โรงกล่อง ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 3. เตรียมแผนการซ่อมแซมเครื่องจักรโรงแผ่น,โรงกล่องประจำปีนำเสนอ ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุง 4. ทำตารางการบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงแผ่น,โรงกล่องให้เพียงพอ และเหมาะสมกับหน้างาน 5. ควบคุมการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 6. ควบคุมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานซ่อมต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้รวดเร็ว และสำเร็จลุล่วง 7. ปรับปรุงเครื่องจักรโรงแผ่น,โรงกล่อง ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 10.ปฏิบัติตามเป้าหมายนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของระบบ ISO 14001
Qualifications
  1. วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย
  3. อายุ 30 - 40 ปี
  4. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านซ่อมบำรุงหรืองานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  6. แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
How to apply
- สมัครทาง E-mail - หรือสม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
INTER GROUP PACKAGING (อินเตอร์ กรุ๊ป แพคเกจจิ้ง)
Tel. : 088-227-8015
Email : ifccth14_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-801-6566
Location
บริษัท อินเตอร์ อิสเทิร์น คอนเทนเนอร์ จำกัด
Bang Phluang Ban Sang Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company