รับสมัครด่วน
Nov 25, 2020

รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)

pin locationLocation
pin location

Pak Chong, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมให้บรรลุตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด - กำหนดรูปแบบ แนวปฏิบัติ และเป้าหมายงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร - เจรจาต่อรองราคา ค่าบริการกับลูกค้า ผู้ว่าจ้าง ผู้ใช้บริการ ภายในขอบเขตที่รับผิดชอบ - จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี แผนงบประมาณ และแผนอัตรากำลังประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี - จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในในฝ่ายงาน - ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
Qualifications
 1. ชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีความเป็นผู้นำ
 2. จบป.ตรี-โท ด้านบริหารหรือที่เกี่ยวข้อง (การโรงแรม/รัฐศาสตร์/กฎหมาย/บัญชี,การเงิน/วิศวกรรม/ MBA)
 3. เคยอยู่ตำแหน่งบริหาร การโรงแรม หรือ Training ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 4. เป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์/ชอบงานท้าทายใฝ่รู้
 5. พร้อมทำงานหนักปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 6. เข้าใจงานบริการ / บริหารต้นทุนได้
 7. วิเคราะห์ความเสี่ยง / วางแผนงานได้ / เข้าใจงานบริการ / บริหารต้นทุนได้
How to apply
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ส่วนสรรหาและว่าจ้างได้ทุกวัน ตามเวลาธนาคาร
 • Contacts
  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  KTBGS CO.,LTD.
  96 /12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
  Phlapphla Wang Thonglang Bangkok 10310
  Email : ktbgs_122@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-935-3706
  LINE ID: 0628755400
  Location
  ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
  Mu Si Pak Chong Nakhon Ratchasima
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.