Jul 23, 2021

หัวหน้าแผนกการขายและพัฒนาธุรกิจ

pin location
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2
- วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลในเชิงการตลาดด้านโลจิสติกส์ ทั้งภาคการขนส่งสินค้า คลังสินค้า เพื่อกำหนดแผนการตลาดและกลุ่มเป้าหมายลูกค้า - สำรวจราคาตลาด กำไร แนวทางการให้บริการ จุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเตรียมข้อมูล และการเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอการให้บริการด้านโลจิสติกส์ - ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงและอัตราผลกำไรจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมนำเสนอการให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้กับลูกค้าตามแผนการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอการบริการ ให้กับลูกค้า - เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำแผน เพื่อสร้างการรับรู้ทางด้านแบรนด์ ให้เกิดการรับรู้จากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ - กำหนดคุณภาพบริการ เป้าหมายประสิทธิภาพ และ ติดตามคุณภาพบริการให้เป็นตามมาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งทางธุรกิจ
  1. เพศชายอายุ 26-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริการ,การตลาด,พัฒนาธุรกิจ,โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป (ทางด้านการตลาด,การพัฒนาธุรกิจ หรืองานที่เกี่ยวข้อง)
  4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  7. สามารถปฏิบัติงานภายนอก/ต่างจังหวัดได้
  8. ไม่เคยมีประวัติคดีอาญา/แพ่ง
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - ส่ง Resume มายัง Email ด้านล่าง
คุณอุ้ม
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อาคาร CW TOWER
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok
การเดินทาง (สำนักงานใหญ่) รถไฟฟ้าใต้ดิน : MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ทางออกที่ 1 เดินเลี้ยวขวามาตามถนนประมาณ 100 เมตร อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเดอะสตรีท รัชดา รถเมล์ : สาย 179 , 136 , 36ก , 54 , ปอ.137 , ปอ.514 , ปอ.73 , ปอ.73ก , ปอ.172 , ปอ.36 , ปอ.528 , ปอ.529