JobThai
Jan 19, 2022

หัวหน้าฝ่ายบัญชีการเงิน

pin location
pin location

Warin Chamrap, Ubon Ratchathani

salary icon
salary icon25,000-30,000 บาท/เดือน
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย 2.ตรวจสอบยอดเงิน 3.แยกประเภทหมวดบัญชีให้ตรงตามหมวดบัญชีมาตราฐาน 4.ตรวจสอบและอนุมัติยอดรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด
 1. มีผลการเรียนดี ปริญญาตรีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 3. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง
 4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมเนื้องานให้ดีขึ้น
 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 6. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ
 7. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความ และสรุปสาระสำคัญ
 8. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน
 9. ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
 10. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
 11. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ส่งหลักฐาน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทรานสคริป, ประวัติโดยย่อ(Resume), รูปถ่ายเห็นหน้าชัดเจน, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี), เตรียมตัวสำหรับสอบสัมภาษณ์, หากมีใบประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องให้แนบมาด้วย
ฝ่ายบุคคล
บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด
89 หมู่ 4
Sa Saming Warin Chamrap Ubon Ratchathani 34190
LINE ID: hrvgreen
Sa Saming Warin Chamrap Ubon Ratchathani
เดินทางบนเส้นทางหลวง 24 -เดชอุดม ถึงกม.10 โรงเรียนประชารัฐสามัคคีฯให้เลี้ยวเข้าถนนทางหลวงชนบท อบ.3027 ประมาณ 7 กม. ถึงหน้า บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด