Apr 16, 2021

Sales Executive

pin locationLocation
pin location

Lat Phrao, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 ตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
- ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ - จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท - จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย - ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา - ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย - สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า - จัดเตรียมรายงานสถานะต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา เช่น รานงานกิจกรรมด้านการขายที่ทำ การปิดการขาย การติดตามผลหลังติดต่อลูกค้า รายงานสถานะแผนงานต่อเป้าหมาย ฯลฯ
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด คอมพิเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  3. ความรู้เกี่ยวกับการขาย ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  4. มีทักษะการนำเสนอการขาย มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  6. มีรถยนต์เป็นของตนเอง มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้
  7. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
How to apply
- สมัครผ่านทาง Jobthai - ส่งใบสมัครทาง Email
Contacts
คุณอมร ทริสุข (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
18 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 38
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Tel. : 02-822-9656 ต่อ 5402,5403
Email : abss_60@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok
Directions
การเดินทาง : ใกล้กับห้างสรรพสินค้า The Walk สาขาเกษตรนวมินทร์ 1.สาย 156 เริ่มต้นจากสวนสยาม ร.พ.นพรัตน์ราชธานี รามอินทรา กม.8 และ - วนขวา จะเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นวิมนทร์ เข้าสู่เส้นทางเดิม (ขากลับไปส่วนสยาม {จากรามอินทรา กม.5-8} จะตรงไปเหมือนสาย25, 26ก) - วนซ้าย จะตรงไป กม.8 เลี้ยวซ้ายเข้าประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าสู่เส้นทางเดิม 2. สาย 178 สวนสยาม ร.พ.นพรัตนราชธานี ขึ้นสะพานข้ามแยก เข้าถนนเกษตร-รัชดาตัดใหม่ ผ่านเคหะสุขาภิบาล1 ปัฐวิกรณ์ และ - วนขวา ตรงไปธนะสิน เข้าสู่เส้นทางเดิม - วนซ้าย เลี้ยวขวาเข้าถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม เข้าสู่เส้นทางเดิม
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.