JobThai
Aug 11, 2022

New Media Account Supervisor (หัวหน้าแผนกขายสื่อใหม่ )

pin location
pin location

Chatuchak, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
บริหารจัดการงานขายด้านออนไลน์ รวมถึงงานขายอื่น ๆ ของฝ่ายนิวมีเดีย ประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาบน Website, Social Media, สื่อใหม่ที่เกิดขึ้น และการขายในรูปแบบการรับจ้างผลิตเนื้อหา ให้ถึงเป้าหมายการขายตามที่กำหนด รวมถึงการวางแผนการขาย, การคิดแพคเกจการขาย, การนำเสนองานขายให้กับลูกค้าและการจัดการติดต่อประสานงานกับลูกค้าเมื่อสามารถปิดได้
  1. อายุ 30-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์, นิเทศศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ประสบการณ์ 4 ปี ด้าน การขายโฆษณาออนไลน์ และการขายโฆษณาผ่านระบบโปรแกรมเมตริกซ์
  3. มีความเชี่ยวชาญในงานขายออนไลน์ ประกอบด้วย การขายพื้นที่โฆษณา ในรูปแบบ VDO Ads, Banner, Instream, Outstream และ Native Ads
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการหารายได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
  5. สามารถคิดแพคเกจการขายออนไลน์ และรูปแบบ Integrate กับหน้าจอโทรทัศน์ได้
  6. สามารถบริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำงานไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้
- สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E- Mail
คุณปาริชาต วุฒิอรรถสาร , คุณอุบลวรรณ อิ่มอร่าม , คุณนภัสวรรณ เถินมงคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
Chom Phon Chatuchak Bangkok 10900
Chom Phon Chatuchak Bangkok
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานี หมอชิต รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี พหลโยธิน ทางออก 2 รถเมย์สาย 555, 504, 187, 24, 107, 129, 92, 138