Dec 7, 2021

ผู้จัดการแผนกขาย

pin location
pin location

Nong Khae, Saraburi

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ดูแลบริหารทีมงาน และยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.หาช่องทางการขายใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายในแต่ละช่วง 4.ให้คำปรึกษา อบรม ให้ความรู้กับทีมงาน อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ภายในทีม 5.สร้างมาตรฐาน และยกระดับการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือมีประสบการณ์การเป็น ผจก.ฝ่ายขาย
  4. มีความรู้และประสบการณ์ในงานขายรถบรรทุก
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
  6. มีทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานขายได้
  7. สามารถเดินทางหรือทำงานนอกสถานที่ได้
  8. สามารถขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์
  9. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  10. ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
- สมัครด้วยตนเอง - กดปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่ง Resume ทาง E-Mail
คุณศิรินภา เฟื่องวงษ์
บริษัท ฮีโน่ เอเชีย จำกัด
67 หมู่6
Phai Tam Nong Khae Saraburi 18140
LINE ID: 0800986566
Phai Tam Nong Khae Saraburi
- ติดถนนพหลโยธิน ขาเข้ากรุงเทพฯ - ติดปั๊มน้ำมัน ESSO