JobThai
รับสมัครด่วน
Jan 22, 2022

วิศวกรเครื่องกลโรงรีด / วิศวกรไฟฟ้าโรงหลอม ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี

pin locationLocation
pin location

Si Maha Phot, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา / 1 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.วางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้หน่วยงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมโรงรีด สามารถทำผลงานบรรลุเป้าของบริษัทที่วางไว้ 2.วางแผนจัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 3.สั่งการ ติดตามงาน Preventive Maintenance ที่มอบหมายให้เสร็จทันตามเวลา 4.วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุนำเสนอหาแนวทางการแก้ไขป้องกันลดการBreak Down 5.วางแผนงานการซ่อม ,สร้างเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ทันเวลาที่กำหนด 6.ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นส่วนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานดีขึ้น 7.วางแผนการสั่งซื้อสั่งทำ Spare Part เครื่องจักรที่สำคัญและจำเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอสอดคล้องกับแผนการผลิตประจำปี 8.ถ่ายทอดความรู้ แนะนำให้คำปรึกษา พนักงานในแผนกให้มีองค์ประกอบความรู้นำมาปฏิบัติให้เกิดผลงาน 9.จัดหาหลักสูตรอบรมที่สำคัญ และจำเป็นให้พนักงานมีความรู้มาปฏิบัติในสายงาน 10.ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัท 11.พิจารณาอนุมัติการลา,ประเมินผลงานในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความสามารถ 12. ตรวจสอบและควบคุมงานการสั่งชื้อ การเบิกจ่ายอะไหล่ ในระบบ ERP ให้เป็นไปอย่าง เรียบร้อย ถูกต้อง
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 4. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหนักไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องกลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. สามารถบริหารงานในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร การจัดการงบประมาณ
 7. สามารถทำคู่มือวิธีการซ่อมบำรุง (Work Instrction: WI) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 8. มีความรู้ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001
 9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Autocad, Solidwork, CAD/CAM/Dolphin, โปรแกรม CNC ได้เป็นอย่างดี
 10. มีความสามารถและประสบการณ์ในงาน -Preventive Maintenance (ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน) -Predictive Maintenance (ซ่อมบำรุงเชิงรุก) -Break Down Maintenance (ซ่อมบำรุงหยุดการทำงาน)
 11. สามารถทำงานได้ในสภาวะภายใต้ความกดดัน
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
502 หมู่ 9
Nong Phrong Si Maha Phot Prachin Buri 25140
Tel. : พระประแดง 02-463-7884-5 // ปราจีนบุรี 037-625-371-2
Email : tsbsteel_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 037-625-373
Location
ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี
Nong Phrong Si Maha Phot Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company