รับสมัครด่วน
Dec 2, 2020

Programmer (.Net C# React)

pin locationLocation
pin location

Phra Nakhon, Bangkok

salary iconSalary
salary icon30,000 - 40,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ทำความเข้าใจกับ Application Spec จาก Designer (BA, SA, etc) - ออกแบบ Technical Function - ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา - ทำ Software Testing - ดูแล และควบคุมทีมงาน ให้ผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้ - เป็นที่ปรึกษาการทำงานให้กับทีมงาน - ดูแลและจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสมและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
Qualifications
 1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer
 2. มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# React อย่างน้อย 2 ปี
 3. สามารถพัฒนาระบบด้วย .Net ระดับดี
 4. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure
 5. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon;
 6. มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service - REST API
 7. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ user และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming) ระดับดี
 8. มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application (DevOps)
 9. สามารถจัดการ, แก้ไขปัญหาของงาน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
 10. เปิดใจรับฟังความคิดใหม่ๆ และ มีความเพียรพยายามในการทำงานให้สำเร็จ
 11. มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย.Net C# React
How to apply
 • สมัครงานผ่าน JobThai.com
 • ส่ง Resume มาทาง E-mail
 • โทรศัพท์ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
 • หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย 2. หลักฐานการศึกษา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  Contacts
  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
  กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
  142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
  San Chaopho Suea Phra Nakhon Bangkok 10200
  Tel. : 02-622-2999 ต่อ 2612 , 2699, 086-341-8003
  Email : aksorn_hr_142@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  San Chaopho Suea Phra Nakhon Bangkok
  Directions
  - รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.