รับสมัครด่วน
Jul 29, 2021

ช่างเทคนิคจันทบุรี (นายายอาม)

pin locationLocation
pin location

Na Yai Am, Chanthaburi

salary iconSalary
salary icon11,700
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานติดตั้งบำรุงรักษาตรวจแก้ ADSL และ Fiber 2 u และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
Qualifications
  1. เพศชายอายุระหว่าง 20 – 35 ปีบริบูรณ์
  2. สัญชาติไทย
  3. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
  4. คุณวุฒิการศึกษาระดับ ปวส วิชาชีพชั้นสูง
  5. ไม่เคยถูกไล่ออกจากงานฐานทุจริตต่อหน้าที่ และมีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เล่นการพนัน
  6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  7. ไม่เคยกระทำผิดและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุกเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงาน อันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
  8. มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรงติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
  9. ไม่เป็นโรคตาบอดสี
How to apply
- ส่งอีเมล์ totosteam.hr@gmail.com - สมัครผ่านทาง Jobthai - สมัครงานผ่าน www.tot-os.co.th - เดินทางมายื่นเอกสารเองที่ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด อาคาร 6 ชั้น 3 ติดต่อ 02-575-7782-3
Contacts
ตอง
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Tel. : 02-575-7783
Email : totoutsorce_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-568-2267
Location
Na Yai Am Na Yai Am Chanthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.