Sep 17, 2021

หัวหน้าพัฒนาธุรกิจสาขา สาขาอุดรธานี( AM)

pin locationLocation
pin location

Udon Thani

salary iconSalary
salary iconตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
รับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า รวมถึงการช่วยงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(พัฒนาธุรกิจ) ดูแลส่วนงานธุรกิจด้านเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้าหมายที่ธนาคารตั้งไว้ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบเป้าหมายงานขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร (เงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ) และดูแลลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ • ช่วยดูแลพัฒนาทีมงาน ให้คำแนะนำ/สอนงาน เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงาน และให้บริการลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของธนาคาร โดยลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการของธนาคาร • ช่วยวางแผนและกำกับดูแลการทำงานของทีม ให้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • ช่วยจัดทำรายงานสรุปผลงานขายประจำวัน ประจำเดือน ส่งให้กับผู้จัดการสาขา • แก้ไขปัญหาด้านการบริการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
Qualifications
  1. ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการแนะนำการลงทุน และผลิตภัณฑ์ธนาคาร ไม่น้อยกว่า 3-4 ปี
  3. มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการลงทุน ผลิตภัณฑ์กองทุนและผลิตภัณฑ์ประกัน
  4. บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการและการขาย
  5. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)
How to apply
- ผู้สนใจสามารถติดต่อส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อและรูปถ่ายได้ที่ E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณศรีสุข
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
Email : kiatnakin_279@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
อุดรธานี
Udon Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company