รับสมัครด่วน
Nov 25, 2020

หัวหน้าแผนกส่วนงานต้นทุน

pin locationLocation
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.วางแผน - วางแผนการดำเนินและรายงานต่าง ๆ ด้านต้นทุนเพื่อการบริหาร 2.ควบคุม/ติดตาม/มอบหมาย - ควบคุม/ติดตาม/มอบหมาย/แนะนำ การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - สอนงาน/ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 3.รวบรวม/บันทึก/ทบทวน/วิเคราะห์/จัดทำรายงาน - บันทึก/จัดทำ/ทบทวน งบต้นทุนการผลิต,Inventory Reportและรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูล/จัดทำรายงาน หาผลต่างเกี่ยวกับต้นทุนและรายงานต่าง ๆ เพื่อการบริหาร 4. การตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ตรวจนับและสรุปผลการตรวจนับสินค้าคงคลังตามแผนการตรวจนับที่กำหนดไว้ - ติดตาม/ทบทวนการ สรุปผลการตรวจนับตามแผน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 28 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชี
  3. ประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป ด้านการบัญชี
  4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ชำนาญ
  5. เป็นผู้นำ,เป็นผู้ประสานงานที่ดี,มีความละเอียดรอบคอบ
  6. กล้าคิด,กล้าตัดสินใจ,มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  7. อดทนต่อแรงกดดันในการทำงาน
How to apply
- Apply through JobThai.com - Please urgently send your qualification and comprehensive resume stating full personal and career with expected salary or walk in to
Contacts
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
171 หมู่ที่ 17 ถนนบางนา-ตราด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ. 2
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540
Tel. : 02-705-3051 Ext. 1157, 2001, 2007
Email : swan112_96@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-315-1094
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Directions
- รถประจำทางสาย 132,133, สายสำโรง-บางบ่อ,บางนา-บางประกง - รถตู้บางนา-เคหะบางพลี,บางกะปิ-เคหะบางพลี,หมอชิต-เคหะบางพลี - รถตู้สำโรง-บางบ่อ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company