รับสมัครด่วน
Sep 19, 2020

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า (Plant Manager) ประจำโรงไฟฟ้าขยะ จ.กระบี่

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary icon65,000 - 80,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วางแผนและดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า (ตามflow chart overallDesign มาตรฐานการผลิตไฟฟ้า) - สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน - วางแผนจัดการเชื้อเพลิงและทรัพยากรอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า - วางแผนจัดการเครื่องจักร ให้มีความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าและติดตามงานซ่อมบำรุง - รายงานผลการดำเนินการโรงงานประจำสัปดาห์/เดือนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ - วางแผน ควบคุม และนำเสนองบประมาณของโรงงาน - ตรวจสอบรายงาน ตรวจตราโรงงาน และตรวจสอบการทำงานทุกหน่วยงานให้เรียบร้อย - ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงาน - ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - วางแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังให้เพียงพอ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. มีความรู้ด้านการบริหารโรงไฟฟ้า, มาตรฐาน ISO 9001, 14000, 18000
 5. มีความสามารถด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง, บริหารการเดินเครื่อง, บริหารต้นทุนโรงไฟฟ้า
 6. มีภาวะความเป็นผู้นำ, สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
How to apply
 • สมัครผ่าน Website บริษัท (ลิ้งค์ด้านล่าง) เลือกในส่วน "ร่วมงานกับเรา"
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail
 • Contacts
  คุณธนัชชา จรูญธรรม
  กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
  Tel. : 061-416-0353
  Email : shaiyo14_323@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  กาญจนบุรี, กระบี่
  In many provinces
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company