รับสมัครด่วน
Nov 30, 2020

หัวหน้าแผนกนำเข้า-ส่งออก

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ดูแลงานทางด้าน Import -จัดเตรียมรายการกำหนดรับสินค้าเข้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ -จัดเตรียมเอกสารๆ เช่น Invoice / Packing List / Bill Of Lading / Certificate Of Origin เป็นต้น เพื่อประกอบการเครียร์สินค้าให้กับตัวแทนเดินพิธีการขาเข้า -จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินพิธีการขาเข้า พร้อมทั้งกำหนดวันนำสินค้าเข้าโรงงาน โดยจัดทำใบแจ้งลากตู้ส่งให้ Shipping และหัวลากเพื่อรับทราบข้อมูลที่ตรงกัน -ติดตามการลำเลียงสินค้าที่นำเข้าเพื่อให้เข้าโรงงานได้ทันตามที่กำหนด -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ปัญหาได้ 1.ดู แลงานด้าน Export -ถ่ายทอดความต้องการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของลูกค้าต่างประเทศ -จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ -ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต เพื่อขอทราบแผนการจัดส่ง พร้อมกับจัดทำเอกสาร Proforma Invoive เพื่อยืนยันการรับออเดอร์จากลูกค้า และส่งเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมลล์ -ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกบริษัท สำหรับการจองเรือ และประสานงานลากตู้เข้าโรงงานตามกำหนดโหลดสินค้าตามข้อกำหนดลูกค้าแต่ละราย -จัดเตรียมเอกสารผ่านพีธีการฯเพื่ออกเอกสารใบขนส่งสินค้าขาออก และจัดเตรียมเอกสารประกอบการส่งออกสินค้าต่างประเทศ Commercial Invoice/Packing List & Bill of Lading -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมจัดการให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชากรณีเกิดปัญหาในการทำงานได้
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. เรียบจบปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ / บริหารธุรกิจ / ภาษาอังกฤษ /หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทางด้านการนำเข้า - ส่งออก 5 ปีขึ้นไป หากในอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ
  7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง - ส่งจดหมายสมัครงาน - สมัครผ่านทาง www.preservefood.net
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
77 หมู่ 6 ซอยเดิมบาง-คอกกระบือ ถนนพระราม 2
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Tel. : 034-812-457 - 8 ต่อ 118 - 119, 081-378-1034
Email : preservefood_126@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-812-459
Location
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
# มาจากทางกรุงเทพฯ - โดยรถประจำทาง : นั่งรถประจำทางสาย ปอ.68, 105, 140(คันสีน้ำเงิน) มาลงที่ตลาดสดลีลา(ก่อนถึงมหาชัยเมืองใหม่ 1ป้ายรถเมล์) ต่อมอเตอร์ไซด์วิน - ขับรถส่วนตัว ถนนพระราม2 ฝั่งลงใต้ เมื่อข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง รถไฟแล้วให้ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนาน และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิน สาคร(สาครซิตี้) หลังจากผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอย และผ่านทางรถไฟแล้ว ให้เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้าม คลองคอกกระบือ แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย) # มาจากทางสมุทรสาคร (มหาชัย) - โดยรถประจำทาง : นั่งรถประจำทางสาย (สองแถวเล็กคันสีเหลือง) มาลงที่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดลีลาข้ามสะพานลอยต่อมอเตอร์ไซด์วิน - ขับรถส่วนตัว จากถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ เมื่อเลยมหาชัย เมือง เข้าคู่ขนาดเพื่อเตรียมกลับรถข้ามสะพานยกระดับข้ามทาง รถไฟ และเตรียมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสินสาคร(สาครซิตี้) หลังจาก ผ่านสถานีน้ำมันบางจาก เมื่อเลี้ยวเข้าซอยและผ่านทางรถไฟแล้ว ให้ เตรียมตัวเลี้ยวขวาซอยแรก ข้ามสะพานข้ามคลองคอกกระบือแล้ว เลี้ยวซ้ายอีกครั้งบริษัทฯ จะอยู่ด้านซ้าย (ให้สังเกตป้ายนำทางอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียวจากหน้าปากซอย)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.